На основание заповед № РД – 01 -117/08.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването на Република България на МС и заповеди на кметовете на

гр. Велико Търново, гр. Добрич, гр. Варна

се отменят изложенията на Висшите училища. 

Добрич

16 - 17.03.2020 г.

Общински младежки център

16.03 - 1100 – 1700 ч.

17.03 - 900 - 1300 ч

Dobrich_006  Dobrich_002

 

УЧАСТНИЦИ В КСБ’20 – ДОБРИЧ

 (16-17 март)

 

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Велико Търново

5.     Висше училище по сигурност и икономика

6.     Военна академия „Георги Стойков Раковски“

7.     Нов български университет

8.     Русенски университет „Ангел Кънчев“

9.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

10.  Стопанска академия“Д.А. Ценов“  - Свищов

11.  Технически университет – Варна

12.  Технически университет - София

13.  Тракийски университет – Стара Загора

14.  Университет по хранителни технологии - Пловдив

15.  Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

16.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

17.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

 

 


Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net