ПЛОВДИВ

26 - 27.02.2020 г.

ТУ-София-Филиал Пловдив,

ул. Цанко Дюстабанов 25

26.02 - 1100 – 1700 ч.

27.02 - 900 - 1300 ч.

IMG_20180226_112051  DSC00956  IMG_20180226_111833            DSC00933 DSC00932 DSC00939


УЧАСТНИЦИ В КСБ’20 – ПЛОВДИВ

(26-27 февруари)

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

3.     Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

4.     Висше училище по застраховане и финанси - София

5.     Висше училище по мениджмънт – Варна

6.     Висше училище по сигурност и икономика ия

7.     Военна академия“Г.С.Раковски“ – София

8.     Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - Соф

9.     Нов български университет – София

10.  Русенски университет „Ангел Кънчев“

11.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

12.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

13.  Технически университет – Варна

14.  Технически университет - Софи

15.  Технически университет – София – филиал Пловдив

16.  Тракийски университет – Стара Загора

17.  Университет за национално и световно стопанство – София

18.  Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

19.  Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград

 

 

 Кандидатстудентска борса

За контакти
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net