МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ В СОФИЯ  - 2020 г.

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 

  Description: IMG_8441

 

 

 

          

Дом на културата „СРЕДЕЦ“ – бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

 

 

П Р О Г Р А М А

 

  18  ФЕВРУАРИ (вторник) 1100 – 1700 часа:

11.00 ч.-17.00 ч. - Отворена за посетители 
 

 

  19 ФЕВРУАРИ (сряда) 900 – 1300 часа

9.00 ч.-13.00 ч. - Отворена за посетители 

 

 

Г Р А Ф И К
на КСБ’2020

 18 - 19 февруаригр. София - Дом на културата „СРЕДЕЦ“ –

бивш „Лиляна Димитрова“

ул. „Кракра“ 2А

  26 - 27 февруари – гр. Пловдив – ТУ-Филиал

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25

  04 - 05 март – гр. Монтана – Общински младежки дом

  11 - 12 март – гр. В. Търново – Военен клуб Велико Търново”

16 - 17 март – гр. Добрич – Общински младежки дом

18 - 19 март - гр. Варна – Юнашки салон

23 - 24 март – гр. Бургас – Общински младежки дом

25 - 26 март – гр. Хасково – Читалище „Заря”

27 - 28 март – гр. Ст. Загора - х-л "Верея"


  АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Кандидатстудентска борса

E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net

 

УЧАСТНИЦИ НА КСБ’20 – СОФИЯ

(18-19 февруари)

 

Наименование на ВУ

Щанд №

1.

 Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

 

2.

 Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София

 

3.

 Висше училище по застраховане и финанси

 

4.

 Висше училище по мениджмънт - Варна

 

5.

 Висше училище по сигурност и икономика

 

6.

 Военна академия „Г. С. Раковски“ - София

 

7.

 Медицински университет – Пловдив

 

8.

 Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

9.

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

 

10.

 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

 

11.

 Технически университет – Габрово

 

12.

 Технически университет - София

 

13.

Тракийски университет – Стара Загора

 

14.

 Университет за национално и световно стопанство – София

 

15.

 Център за кандидатстудентска подготовка и информация

 

16.

 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

17.

 Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград