На основание заповед № РД – 01 -117/08.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването на Република България на МС и заповеди на кметовете на

гр. Велико Търново, гр. Добрич, гр. Варна

се отменят изложенията на Висшите училища. 

Велико Търново

11 - 12.03.2020 г.

Военен клуб Велико Търново

11.03 - 1100 – 1700 ч.

12.03 - 900 - 1300 ч.

    


 

УЧАСТници В КСБ’20 – В. ТЪРНОВО

 

 (11-12 март)

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше училище по мениджмънт – Варна

5.     Висше училище по сигурност и икономика

6.     Военна академия „Георги Стойков Раковски“

7.     Медицински университет – Пловдив

8.     Нов български университет

9.     Русенски университет „Ангел Кънчев“

10.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

11.  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

12.  Технически университет – Варна

13.  Технически университет – Габрово

14.  Технически университет – София

15.  Тракийски университет – Стара Загора

16.  Университет за национално и световно стопанство - София

17.  Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

18.  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

 

 

 

 

Кандидатстудентска борса

За контакти:


E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net