На основание заповед № РД – 01 -117/08.03.2020 г. на Министерството на здравеопазването на Република България на МС и заповеди на кметовете на

гр. Велико Търново, гр. Добрич, гр. Варна

се отменят изложенията на Висшите училища.

В А Р Н А

18 - 19.03.2020 г.

Юнашки салон

 

Резултат с изображение за юнашки салон варна

бул.“Христо Ботев“ 1910

 

 

18.03 - 1100 – 1700 ч.

19.03 - 900 - 1300 ч.

 

 

 


УЧАСТНИЦИ В КСБ’20 – ВАРНА

(18-19 март)

 

 

1.     Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Варна

2.     Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

3.     Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”- Варна

4.     Висше училище по мениджмънт - Варна

5.     Висше училище по сигурност и икономика

6.     Нов български университет- София

7.     Русенски университет „Ангел Кънчев“

8.     Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - София

9.     Стопанска академия  - Свищов

10.  Технически университет - Варна

11.  Технически университет - София

12.  Тракийски университет – Стара Загора

13.  Университет похранителни технологии - Пловдив

14.  Химикотехнологичен и металургичен университет – София

15.  Център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД

16.  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”– Шумен

17.  Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

 

 

Кандидатстудентска борса

За контакти:
E-mail: ksb_blaga@abv.bg       www.kandidatstudent.net